Λιπαντικές Πάστες Anti-Seize Molykote

Posted by mercouris 14/10/2022 0 Comment(s)

Οι λιπαντικές πάστες anti-seize Molykote έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις για Φορτίο, Περιβάλλον, Θερμοκρασία και Ταχύτητα ή (Load, Environment, Temperature and Speed or L.E.T.S.)

 

Πότε χρειάζεστε μια πάστα αντί για γράσο ή κάποια άλλη μορφή λιπαντικού;

 

Όταν αντιμετωπίζετε υψηλά φορτία, περιβάλλοντα με δύσκολες συνθήκες, ακραίες θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας χαμηλής έως μέτριας ταχύτητας.

Ενώ είναι κατάλληλα για πολλές βιομηχανικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων γλιστρών, οδηγών και γραμμών οδήγησης. Οι πάστες anti-seize είναι το προϊόν επιλογής για τον έλεγχο της τριβής και της φθοράς στις συνδέσεις με σπείρωμα. Σε αντίθεση με τα συμβατικά γράσα, αυτές οι πάστες περιέχουν υψηλά επίπεδα λιπαντικών στερεών, συν ένα λάδι μεταφοράς που παρέχει αυτά τα στερεά στο σημείο όπου απαιτείται λίπανση. Ακόμα κι αν το λάδι που περιέχει η πάστα συμπιέζεται κάτω από υψηλό φορτίο ή εξατμίζεται από την υψηλή θερμοκρασία, τα στερεά λιπαντικά που περιέχονται στην πάστα σχηματίζουν ένα λεπτό, ανθεκτικό λιπαντικό στρώμα που μεταξύ των δυο μεταλλικών επιφανειών που έρχονται σε επαφή και έτσι τις προστατεύει από την τριβή και τη φθορά.

 

Leave a Comment