Κόλλες αλουμινίου

Η Permabond κατασκευάζει διάφορους τύπους από κόλλες, οι οποίες κολλάνε το αλουμίνιο με διάφορους μηχανισμούς σκλήρυνσης για να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερε ανάγκες συγκόλλησης κάθε εφαρμογής κόλλησης αλουμινίου.
 

Αναερόβιες κόλλες σπειρωμάτων και σωλήνων

 

Οι αναερόβιες κόλλες πολυμερίζονται με την παρουσία μετάλλου και την απουσία οξυγόνου. Αυτές οι κόλλες αλουμινίου είναι ιδανικές ως στεγανοποιητικά, συγκρατητικά και form-in-place φλάντζες. Επειδή απαιτείται ενεργό μέταλλο και το αλουμίνιο μπορεί να είναι παθητικό, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ενεργοποιητή για να επιταχύνετε την σκλήρυνση της κόλλας. Το αναερόβιο στεγανοποιητικό χαμηλού ιξώδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σφράγιση μεταξύ σωλήνων αλουμινίου και ακραίων πλακών για χρήση σε εναλλάκτες θερμότητας, επίσης είναι ιδανικό για τη σφράγιση αρμών σωλήνων αλουμινίου για μονάδες ψύξης – έχουν καλή αντοχή στο ψυκτικό αέριο.

 

 

Κυανοακρυλικές Κόλλες Στιγμής

 

Οι κυανοακρυλικές κόλλες ή κόλλες στιγμής σκληραίνουν όταν η υγρασία στην επιφάνεια ενεργοποιεί την κόλλα όταν η κόλλα πιέζεται σε μια λεπτή μεμβράνη. Οι κυανοακρυλικές κόλλες είναι εξαιρετικές για χρήση ως κόλλα αλουμινίου, ειδικά όταν απαιτείται γρήγορος χρόνος πολυμερισμού και θέλουμε να κολλήσουμε μικρές επιφάνειες.

 

 

MS Polymer

 

Οι κόλλες MS Polymer πολυμερίζονται επίσης με την υγρασία. Τα MS Polymer σχηματίζουν δεσμούς με το αλουμίνιο ανθεκτικούς στις καιρικές συνθήκες και έχουν πολύ χαμηλούς ρυθμούς συρρίκνωσης. Είναι καλά για τη συγκόλληση μεγάλων επιφανειών, παρέχοντας στεγανοποίηση από την υγρασία και ακόμα μπορούν να βαφτούν. Χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση στον κατασκευαστικό κλάδο.

 

 

Εποξικές κόλλες ενός συστατικού

 

Οι εποξικές κόλλες αλουμινίου ενός συστατικού σκληραίνουν με θερμότητα για να σχηματίσουν δομικούς δεσμούς υψηλής αντοχής. Η Permabond προσφέρει διάφορες ποιότητες που ταιριάζουν στο χρώμα του αλουμινίου για να μοιάζουν με ηλεκτροσυγκόλληση.

 

 

Εποξικές κόλλες 2 συστατικών

 

Οι εποξικές κόλλες δύο συστατικών πολυμερίζονται με την ανάμειξη των δυο συστατικών. Οι ειδικές τροποποιημένες εποξικές κόλλες αλουμινίου έχουν χαμηλούς ρυθμούς συρρίκνωσης για ελαχιστοποίηση της ανάγνωσης σε λεπτούς δεσμούς πάνελ αλουμινίου. Οι εποξικές κόλλες με αντοχή στην κρούση είναι κατάλληλες για τη συγκόλληση αλουμινίου με άλλα μέταλλα ή υποστρώματα όπου μπορεί να υπάρξει διαφορική διαστολή και συστολή.

 

 

Κόλλες UV

 

Εφόσον το φως μπορεί να φτάσει στην περιοχή συγκόλλησης μέσω του άλλου υποστρώματος (όπως διαφανές πλαστικό ή γυαλί), πολλές κόλλες UV είναι εξαιρετικές κόλλες αλουμινίου. Εάν το φως δεν μπορεί να φτάσει σε όλη την ένωση επειδή η κόλλα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κομμάτια μετάλλου, σκεφτείτε μια κόλλα με δύο μηχανισμούς πολυμερισμού, UV και αναερόβια, όπως το Permabond UV7141.

 

 

Προετοιμασία επιφάνειας αλουμινίου για τη συγκόλληση

 

Η προετοιμασία της επιφάνειας μπορεί να είναι σημαντική καθώς οι επιφάνειες αλουμινίου έχουν συχνά ένα αόρατο στρώμα οξειδίου. Μόνο το καθάρισμα με διαλύτη δεν είναι συνήθως αρκετό εάν επιδιώκεται υψηλή αντοχή συγκόλλησης. Πολλά συγκολλητικά κολλούν καλά στο στρώμα οξειδίου – ωστόσο – η αφαίρεση του στρώματος οξειδίου μπορεί να αυξήσει την αντοχή του δεσμού κατά 1000 psi ή περισσότερο.

Αν και το καθάρισμα με διαλύτη από μόνο του δεν είναι επαρκές, είναι σημαντικό να γίνει ο καθαρισμός με διαλύτη πριν από το τρίψιμο ή την αμμοβολή της επιφάνειας για να αποφευχθεί η ώθηση των λαδιών ή των ακαθαρσιών στο φρέσκο ​​αλουμίνιο. Μετά την επεξεργασία – καθαρίστε ξανά την επιφάνεια για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.

Υπάρχει μια ποικιλία διαλυτών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Ακετόνη, ισοπροπανόλη, Permabond Cleaner A είναι όλα κατάλληλα. Αποφύγετε το white spirit ή το meth καθώς μπορούν να αφήσουν υπολείμματα.