Ανακαλύψτε σε αυτό το άρθρο τις καλύτερες κόλλες για την συγκόλληση μετάλλων

Ποια είναι η ισχυρότερη κόλλα;

Όσον αφορά την αντοχή σε εφελκυσμό (tensile strength), οι ισχυρότερες κόλλες είναι οι εποξικές κόλλες, συγκεκριμένα οι εποξικές κόλλες ενός συστατικού που πολυμερίζονται με θέρμανση. Έχουν tensile strength 35-41 N/mm² (5100-6000 psi).

Ποιες είναι οι καλύτερες κόλλες για τη σύνδεση μετάλλου;

Η αντοχή σε εφελκυσμό (tensile strength) μιας κόλλας απλώς υποδεικνύει πόσο ισχυρή είναι η κόλλα όταν πολυμερίζεται. Δεν μας λέει πόσο καλά συνδέεται με διάφορα υποστρώματα. Όσον αφορά την την αντοχή σε εφελκυσμό, οι υψηλότερες τιμές βρίσκονται στις περιπτώσεις κόλλησης μετάλλου σε μέταλλο. Οι κόλλες που αποδίδουν καλύτερα είναι:

Εποξικές κόλλες ενός συστατικού

Οι εποξικές κόλλες ενός συστατικού προσκολλώνται καλά στα μέταλλα και αποτελούν μια εξαιρετική εναλλακτική για την ηλεκτροκόλληση, προσφέροντας υψηλή αντοχή σε δυνάμεις διάτμησης,  κρούσης και αποκόλλησης. Εκδηλώνουν εξαιρετική αντοχή στα χημικά και τις ακραίες θερμοκρασίες. Η αντοχή σε διάτμηση στον χάλυβα μπορεί να φτάσει μέχρι τα 41 N/mm² (6000 psi). Παρακαλούμε σημειώστε ότι η επεξεργασία της επιφάνειας του χάλυβα και το κενό συγκόλλησης μπορεί να επηρεάσουν τη μέγιστη αντοχή.

Υπάρχουν επίσης εποξικές κόλλες με χαμηλή θερμοκρασία πολυμερισμού για ευαίσθητα στη θερμοκρασία εξαρτήματα, αλλά δεν παρέχουν την καλύτερη συγκόλληση σε πλαστικά και άλλα υλικά.

Λόγω των ιδιοτήτων συγκόλλησης των εποξικών συγκολλητικών ενός συστατικού, αν θέλετε να ξεκολλήσετε 2 επιφάνειες, θα χρειαστεί να θερμάνετε την κόλληση σε πάνω από 250°C για να χωρίσετε τα μέρη.

Μεθακρυλικές κόλλες 2 συστατικών

Οι μεθακρυλικές κόλλες 2 συστατικών έχουν επίσης πολύ υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και συνδέουν καλά μέταλλα και πλαστικά, ακόμα και μερικά πλαστικά με χαμηλή ενεργειακή επιφάνεια που είναι δύσκολα να συνδεθούν. Είναι επίσης ανθεκτικές σε χημικά και θερμοκρασία. Για να αφαιρέσετε την πολυμερισμένη κόλλα, πρέπει να τη θερμάνετε σε πάνω από 200°C για να τη μαλακώσετε και να χωρίσετε τα μέρη. Η αντοχή εφελκυσμού (tesile strength) ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της κόλλας και των υποστρωμάτων αλλά συχνά υπερβαίνει τα 28 N/mm² (4000 psi).

Εποξικές κόλλες 2 συστατικών

Οι εποξικές κόλλες 2 συστατικών έχουν περίπου την ίδια αντοχή εφελκυσμού με πολλές δομικές ακρυλικές κόλλες. Κολλάνε πολύ δυνατά τα μέταλλα και τα σύνθετα υλικά αλλά όχι τα περισσότερα πλαστικά. Πολυμερίζονται σε θερμοκρασία δωματίου και δεν χρειάζονται θέρμανση όπως οι εποξικές ενός συστατικού. Για να διαλυθεί η σύνδεση, οι διπλού συστατικού εποξειδικές κόλλες πρέπει να θερμανθούν σε πάνω από 120°C για να μαλακώσουν, και τα μέρη πρέπει να χωριστούν ενώ η κόλλα είναι ακόμα ζεστή. Η αντοχή εφελκυσμού είναι περίπου 20-30 N/mm² (2900-4400 psi).

Κυανοακρυλικές κόλλες

Οι κυανοακρυλικές κόλλες έχουν καλή αντοχή στο χάλυβα γύρω στα 20 N/mm² (4400 psi). Δεν έχουν την ίδια χημική και θερμική αντοχή. Οι εποξικές και ακρυλικές κόλλες προσφέρουν καλύτερη αντοχή σε κρούση από τις κυανοακρυλικές κόλλες. Το πλεονέκτημα είναι ότι οι κυανοακρυλικές κόλλες μπορούν να αφαιρεθούν ευκολότερα αν τις θερμάνουμε πάνω από 120oC.

Αναερόβιες Κόλλες - Σφραγιστικά Σπειρωμάτων

Οι αναερόβιες κόλλες και σφραγιστικά σπειρωμάτων είναι υλικά ενός συστατικού που πολυμερίζονται με την απουσία οξυγόνου όταν βρίσκονται ανάμεσα σε 2 μέταλλα. Χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση για στεγανοποιηση και συγκόλληση μεταλλικών σπειρωμάτων, σωλήνων, παρεμβυσμάτων κ.α. Υπάρχουν προϊόντα με χαμηλή αντοχή που δίνουν δυνατότητα αποσυναρμολόγησης και προϊόντα για μόνιμη συγκράτηση.